Zaštita privatnosti

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice www.maxximumshop.hr.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za kupovinu, obrazac za upis na newsletter) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. Svi prikupljeni podaci ostaju na području Europske Unije.

Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke:

 • koje ste nam dali prilikom registracije vašeg korisničkog računa,
 • podatke u vezi vaših kupovina preko naše e-trgovine,
 • podatke u vezi vaše prijave na naše e-vijesti.

Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:

 • e-adresa, ime, prezime, prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj), telefonski broj; kako bismo izvršili transakciju kod kupovine
 • podaci nužni za potrebe izvršenje transakcija: broj bankovne kartice;
 • podaci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa: datum i vrijeme kupnje, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom.

Vaše osobne podatke obrađujemo zato što ste korisnik ili ste podnijeli zahtjev da postanete korisnikom usluga maxximumshop.hr. Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo:

 • vam omogućili kupovinu putem www.maxximumshop.hr. U tom slučaju, osnova za obradu vaših osobnih podataka je sklapanje te izvršenje ugovora o uslugama;
 • sukladno vašim kupovnim interesima, mogli prilagoditi našu ponudu te vam ponuditi bolju uslugu. U tom slučaju, osnova za obradu vaših podataka je naš legitiman interes;
 • ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
 • zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

Ovdje navodimo dodatne okolnosti u kojima ćemo Vaše informacije podijeliti s ovlaštenim trećim stranama i dodatne svrhe za koje koristimo Vaše podatke:

Kupovina na www.maxximumshop.hr

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo sljedećim situacijama:

 • treći pružatelji usluga koji u ime i za račun www.maxximumshop.hr pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje itd. U tom slučaju, oni obrađuju vaše osobne podatke isključivo po našem nalogu;
 • nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i ostale osobe kada je to potrebno kako bi mi udovoljili našim zakonskim dužnostima. U tom slučaju, oni obrađuju vaše osobne podatke sukladno njihovim zakonskim ovlastima odnosno zadaćama.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.

Pružanje informacija Google Inc.

Google prikuplja informacije putem naše upotrebe usluge Google Analytics na našoj web stranici. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Da biste saznali više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu, pogledajte stranicu partnera Googleovih pravila o privatnosti. Možete se isključiti iz usluge Google Analytics tako da instalirate sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

Vaši zahtjevi ili pitanja u vezi osobnih podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na e-adresu orders@maxximum-shop.com.

Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka -  Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu vaših osobnih podataka.